Zpracování osobních údajů

Přečtěte si prosím, jak pracujeme s Vašimi osobními údaji, které nám předáváte.

Kdo s Vašimi údaji pracuje a jak nás můžete kontaktovat

Správcem je Refinanso.cz s.r.o., IČO: 07190573, Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5 (my). Můžete nás kontaktovat na adrese sídla nebo e-mailem na privacy@refinanso.cz.

Proč a na základě čeho s Vašimi údaji pracujeme

S Vašimi údaji pracujeme za účelem zprostředkování pojištění, tedy za účelem jednání o uzavření smlouvy o refinancování s financující bankou. Právním základem zpracování je zde jednání o uzavření smlouvy.

Dále s Vašimi údaji pracujeme za účelem plnění povinností, které nám plynou z obecně závazných právních předpisů, zejména zákona o spotřebitelském úvěru. Právním základem zpracování je zde plnění právní povinnosti.

Konečně Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů, spočívající v určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků a obraně před uplatněnými právními nároky a ochraně majetku. Právním základem zpracování je zde ochrana práv a oprávněných zájmů.

Na našich internetových stránkách také využíváme cookies pro analýzu návštěvnosti a pro retargeting, který nám umožňuje v síti partnerů zobrazovat naše reklamy návštěvníkům, kteří již naše stránky navštívili.

Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které obsahují specifický identifikátor, abychom Vás mohli rozeznat, když se na naši stránku vrátíte, registrují stránky, jež si na naší stránce prohlížíte, a služby, které využíváte.

Používáme cookies třetích stran, konkrétně Google Analytics a Hotjar pro analýzu návštěvnosti. O podmínkách užití Google Analytics se můžete dočíst zde. O podmínkách užití Hotjar se můžete dočíst zde (https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies).

Dále využíváme technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. O podmínkách užití Sklik se můžete dočíst zde (https://napoveda.sklik.cz/personalizovana-reklama/).

Využíváme také cookies společnosti Facebook, které nám umožňují relevantně cílit reklamu. Více se můžete dočíst zde (https://www.facebook.com/policies/cookies/).

Pokud s využíváním cookies nesouhlasíte, můžete jejich ukládání ve svém zařízení omezit nastavením prohlížeče nebo je ve svém zařízení můžete vymazat.

Jaké kategorie Vašich údajů zpracováváme

Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje vypovídající o Vámi poptávaném produktu a o vaší úvěruschopnosti, případně též údaje o uzavření smlouvy.

Jak dlouho budeme s údaji pracovat

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro naplnění uvedených účelů, tedy po dobu jednání o uzavření smlouvy a dále po dobu jednoho roku, pokud smlouva uzavřena nebyla. V případě, že smlouva uzavřena byla, budeme my nebo banka uchovávat údaje po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu následujících pěti let.

Komu můžeme Vaše údaje předat

Vaše údaje můžeme předat zpracovatelům, kteří nám poskytují IT, marketingové a další podpůrné služby. S vašimi údaji se bude pracovat jen v rámci EU, kde je zajištěna jejich ochrana.

Dále můžeme Vaše údaje předat společnosti Moneta Money Bank, a.s., která je potřebuje zpracovávat k poskytnutí refinancování za účelem zjištění vaší úvěruschopnosti, důvěryhodnosti a platební morálky, včetně ověření v Bankovním registru klientských informací a Nebankovním registru klientských informací, a dále k jednání o uzavření smlouvy.

Jaká jsou Vaše práva

Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů: V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR – můžete od nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům (tedy informace o tom, s jakými konkrétními údaji pracujeme a jak s nimi pracujeme), omezení zpracování Vašich údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažeme, ale nebudeme s nimi pracovat) a jejich opravu a výmaz (vždy, pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky), dále můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší je nám poslat e-mail na privacy@refinanso.cz a my Vám rádi pomůžeme s uplatněním Vašich práv. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost u národního dozorového úřadu (Pro ČR www.uoou.cz).