Reprezentativní příklad refinancování hypotéky

  • Poplatky související s úvěrem: zpracování úvěru, vedení úvěrového účtu, vedení běžného účtu a ocenění nemovitosti jsou zdarma
  • První čerpání je zdarma
  • V případě čerpání úvěru na návrh na vklad zástavního práva je jednorázový příplatek 2 000 Kč
  • Úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti
  • Nemovitost musí být pojištěná a pojistné plnění zastavené ve prospěch financující banky
  • Návrh na vklad a výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí 2 000 Kč za každý návrh
  • Ověření podpisu na zástavní smlouvě k nemovitým věcem 30 Kč
  • Úvěr čerpán ke dni 13.11.2021, splátka k 23. dni v měsíci
  • Hodnota LTV je maximálně 80 %

Povinností žadatele o úvěr je sjednání a udržování pojištění nemovitosti (zajištění), a to po celou dobu trvání smluvního vztahu. Náklady tohoto pojištění nebyly zahrnuty do RPSN, neboť jejich výše není známa v době výpočtu.

Zmíněná úroková sazba je podmíněna dodržením měsíčního kreditního příjmu 15 000 Kč na účtě určeném pro splácení hypotéky.

Upozornění: Zobrazené výpočty a údaje jsou orientační. Na sjednání úvěru není právní nárok, nabídka není závazná.